Alarm

Sikkerhet med alarm

Å sikre et område med alarm krever både god innsikt og forståelse for hvordan en alarm fungerer og god kjennskap til utstyret. Alarmutstyr finnes i dag i utallige varianter og størrelser. Noe er bra, noe er veldig bra, og noe er mindre bra. Vår jobb er å finne det utstyret som kunden trenger, for deretter å montere utstyret på riktig måte.

I dag finnes i hovedsak 2 måter å montere alarm. Vanlig alarm, der sensorer, sirene og annet utstyr er koblet til sentralen med ledninger.

I den andre hovedkategorien kommuniserer de forskjellige sensorene med sentralen trådløst. Fordelene med trådløst er at man ikke trenger å strekke så mye kabel, Ulempen kan være begrensning i avstand mellom sensor og sentralen. Det kan også være vegger som bremser signalene mye (f.eks. murvegger).