Brannalarm

For å beskytte boligen og familien din, er det avgjørende å kunne oppdage en brann i en tidlig fase, for både deg og for brannvesenet. En brannalarm med direkte kontakt med alarmselskap sørger for overvåkning og rask varsling til brannvesenet.