Vekterutrykning

Vi tilbyr våre kunder 24 timer alarmberedskap og vekterutrykning.

Vår forsikringsgodkjente alarmstasjon er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er det viktigste bindeleddet i den daglige driften mellom kunder, ansatte og vekterne som utfører de ulike arbeidsoppgavene innenfor de ulike tjenestene Ved utløst alarm rykker vektere ut til alarmadresse og gjennomfører prosedyrer etter hva slags type alarm som er utløst og kundens egne ønsker.