Røykvarslere

Å ha seriekoblede varslere som kommuniserer med hverandre, er alltid lurt. Dette gjør at du får tidlig varsling dersom det brenner i en annen del av din bolig enn der du befinner deg. Husk alltid å velge optiske varslere, dette gjelder både på enkeltstående varslere og seriekoblede.