Transponder bilnøkkel

Elektronisk styrte bilnøkler

Låsesmeden har kompetanse og utstyr for levering av transpondere. Dette er elektronisk styrte bilnøkler som krever høyt sikkerhetsnivå.

Stadig flere biler leveres med denne typen nøkler, og dette er nå også EU-standard.

Ta kontakt med oss for kopiering / kloning av en transponder bilnøkkel.


Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.