Vedlikehold

Sikkerhetsleveranser i dag er ofte kompliserte, og behov for vedlikehold er derfor blitt større i forhold til tidligere hvor det bare ble levert mekaniske låser. Vi anbefaler derfor at det inngås vedlikeholdsavtaler , i forhold til hva slags bruk det er på bygget