Prosjektering

Låsesmeden utfører prosjektering, installasjon og servicearbeider for nybygg og rehabiliteringsprosjekter eller oppgradering av eksisterende bygg.

Vi prosjekterer komplette sikkerhetsleveranser fo ralle typer bygg iht. til brann/rømningskrav og FG krav (FG=Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd).