Konsulentbistand

God planlegging er god økonomi. Ved nybygg og større ombygginger er det derfor viktig at låsesmeden kommer inn på et tidlig tidspunkt. På prosjektstadiet vil vi kunne avklare forhold som erfaringsmessig kommer som problemer i senere faser. Vi kan derfor bidra til bedret økonomi og en smidigere prosess, både praktisk og i forhold til lover og regelverk.

Låsesmeden tilbyr konsulentbistand innen fagområdet sikkerhet på forskjellige nivåer, også som eget produkt. Utarbeidelse av beslagslister og låsplaner i henhold til forskrifter, FG-krav rømningskrav og universell utforming.