Årskontroll

Opplæring og FDV dokumentasjon, serviceavtaler, årskontroll og forebyggende vedlikehold i henhold til krav fra forsikringsselskaper og kravene til internkontroll.