Overvåkningskamera for profesjonelle aktører

Hold alltid et øye på bedriften eller butikken din.  Med videoovervåkning vil du forebygge, hindre og dokumentere kriminelle handlinger. Du kan lagre opptak i en uke. Avspilling lokalt og direktebilde på for eksempel telefon eller nettbrett.