Trafikkskilt

Trafikkskilt er i utgangspunktet det samme som folieskilt. Forskjellen er at de ofte lages i reflekterende materiale og/eller blir montert på en plate med knekte kanter og med stolpefester. Her har vi absolutt alle original maler fra vegvesenet. Forskjellen er at alle våre skilt ikke er godkjent for bruk på offentlig vei. Her er det andre aktører med tillatelse fra myndighetene som skal kontaktes.