GSM-Key åpning med mobil

GSM-Key er en løsning som gjør at du kan fjernåpne bommer og andre ting, uansett hvor du befinner deg. Eneste kravet er at det er GSM dekning.