Fotoceller

Fotoceller benyttes som en sikkerhet når du passerer en bom. Disse hindrer at bommen går ned hvis en gjenstand eller en person befinner seg under bommen.