Fjernkontroll og brikker

Fjernkontroller og adgangsbrikker kan kobles opp mot de elektriske veibommene.