Åpningssløyfer

Åpningssløyfer har den funksjonen at de registrerer når noe passerer over den. Den gir da ett signal, for eks. til en veibom, som da vil åpne. Løsningen benyttes ved utpasseringer.