On-Line og Off-Line adgangssystemer

Online adgangskontroll har enten en kablet eller trådløs forbindelse med en sentral.

Et offline-system har ingen direkte forbindelse med sentral.
Begge løsningene fungerer ved at du som bruker sveiper nøkkelkortet for å åpne en dør – med eller uten pinkode. I et online-system snakker kortleseren direkte med sentralen for å bekrefte kortets autorisasjon. I et offline-system er denne informasjonen lagret i kortleseren lokalt eller i kortet. Nøkkelkortet er bærer av autorisasjonsdata.