Sikring av data og verdifullt utstyr

Sikre dine data mot tyveri og brann

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder antall datamaskiner i forhold til befolkning. Statistikk viser dessverre også at vi utsettes for ca 350.000 tyverier hvert år, og en stor del av dette er datamaskiner med databaser og ofte uerstattelig verdier for den som blir hjemsøkt.

En tredjedel av alle firmaer som taper vesentlig informasjon, enten i brann eller tyveri, går konkurs i løpet av to år. Sikring av datamaskiner mot tyveri og brann er derfor blitt et viktig felt for sikkerhetsleverandørene. Ved hjelp av sterke egenrutiner og vår kompetanse kan du unngår katastrofen.

Egne rutiner for sikring av data

Grunnlaget for sikker datadrift er egne rutiner. I disse inngår momenter som passord og kontroll med hvem som har tilgang til hva av maskiner og databaser. Det neste er trygge og praktiske backuprutiner slik at om noe er mistes ved brann eller tyveri, har man alltid kopier for rekonstruksjon av systemene.

Men du kan gjøre mye mer for å sikre dyrbare data og kostbar maskin- og programvare.

Låsesmeden har utviklet høy datakompetanse og kan levere en rekke spesialprodukter som vil bidra til maksimal datasikkerhet.

Sikkerhetsskap og safer

Låsesmeden leverer en rekke brann- og innbruddssikrede skap som gir meget høy beskyttelse av dine verdier. Skapene fås i 7 størrelser fra 43 til 320 liter, er testet etter ny Europanorm EN1143-1 klasse 0 og 1, i tillegg til den norske FG-godkjenningen.

Brannbeskyttelsesklassen er godkjent til 60 P, noe som innebærer at dokumenter oppbevart i skapet skal være lesbare etter 60-minutters heftig brann. Skapene leveres i to vektklasser, én tyngre for ekstra sikring, og én lettere for lokaliteter som ikke tåler større vekt. Begge modellene, som kan leveres med fleksible innredninger for en rekke behov, er forberedt for fastbolting til gulv for ekstra sikkerhet.

Sikring av data

Sikkerhetsskapene leveres med et bredt spekter av tilbehør og ekstrautstyr. Med en egen datamediainnsats oppnås maksimal beskyttelse av disketter, kassetter mm ved brann.

De leveres standard med Rosegrens omstillingsbare nøkkel-lås, men kan også leveres med kombinasjonslås eller elektronisk låssystem.

Sikring av maskiner

Nå kan du også sikre datamaskinen mot tyveri. En nyutviklet brakett som monteres under arbeidsbordet, låser fysisk datamaskinen til bordet.

«PC-boksen» som anbefales av en rekke instanser og forsikringsselskaper, gjøre det svært vanskelig og tidkrevende å få med seg datamaskinen, samtidig som man har full tilgang til innmonterte stasjoner og tilkoblinger. Den nye sikkerhetsbraketten reduseres også vifte og diskstøy betraktelig, samtidig som den frigjør viktig arbeidsplass. Braketten leveres i 4 standardstørrelser, og tilpasses for øvrig alle modeller på forespørsel.


Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.