Når naboen din sikrer seg flytter tyvene videre

Utviklingen i samfunnet har ført sikkerhet høyt opp på dagsordenen for så vel privatpersoner som på alle sektorer innen næringslivet. 

Økende kriminalitet på alle nivåer, fra «barnestreker» tog hærverk, til innbrudd og ran, datatyveri og terrorisme, har ført til at effektiv og ofte avansert sikring av mennesker, eiendommer og alle typer verdier har fått høy prioritet. Sikkerhet, fra planlegging til opplegg av rutiner og daglig drift, har dermed blitt et omfattende fagområde hvor låsesmeden har en sentral og viktig plass.

Låsesmeden betyr sikkerhet på høyt nivå

Låsesmeden utøver, som fagmann og konsulent, et komplisert og viktig fag, hvor avansert elektronikk og datateknologi for lengst er blitt en del av hverdagen, ved siden av de mer tradisjonelle sider ved faget. Dette krever høy kompetanse som kontinuerlig oppgraderes, og pålitelighet og evne til systematisk og effektivt arbeid.

På denne bakgrunn er det etablert et samarbeid mellom seriøse låsesmeder for å kunne presentere et totaltilbud inne sikkerhet til våre kunder.

Vi har alle samme plattform i fager, så vel håndverksmessig som når det gjelder filosofi, og vi har våre spesialiteter. Dette, sammen med det geografiske store område vi dekker, gir våre kunder trygghet og garanti for rask, effektiv og pålitelig service på et sikkerhetsmessig høyt nivå.

Samarbeidspartnere som er ledende i sin bransje

De samarbeidende bedriftene er frittstående og ledende i sin bransje. Vi innehar høy fagkompetanse, dyktige svakstrømmontører og solid datakompetanse. Vi leverer kun produkter av høy kvalitet fra ledende leverandører som sørger for at vi er leveringsdyktige på svært kort varsel når situasjonen krever det.

Lover og forskrifter

Vi sørger for at et omfattende lov- og regelverk som stadig er under forandring blir fulgt. Dette gjelder bl a forholdet til kommunale myndigheter/brannvesen/politi og til forsikringsbransjen.

Rask reaksjon og service

Vi vet hvor viktig tidsfaktoren er når det gjelder sikkerhet. Du er derfor alltid garanter prioritet og rask reaksjon når situasjonen krever det.

God totaløkonomi på prosjekter

God planlegging gir god økonomi. Ved nybygg og større omlegginger er det derfor viktig å la låsesmeden komme inn i prosessen på et tidlig tidspunkt.


Slik arbeider vi…

1. Kundekontakt

En forespørsel fra kunde resulterer i telefonisk/personlig kontakt hvor behov blir definert.

2. Tilbud / forslag

Vi leverer et foreløpig og uforpliktende utkast med arbeidskalkyler til hvordan oppdraget kan utføres.

3. Konkretisering

Etter kundens gjennomgang av materialet, konkretiseres jobben. Produkter, materialer og tidsfrister blir avtalt og oppdraget blir formelt kontraktfestet.

4. Ferdigstilling

Arbeidet gjennomføres, vi foretar etterkontroll og gjør opp status.

5. Serviceavtaler

Vi gjennomgår behov for serviceavtaler og oppfølgingsrutiner.

6. Service

Rutinemessig og akutt oppstått service utføres.

7. Etterlevering

Anlegg utvides og ny teknologi blir tilgjengelig. Derfor vil det i de fleste tilfeller blir behov for etterleveringer og forandringer.

8. Konsulenttjenester

På alle nivåer i prosessen er vi tilgjengelig som konsulenter. Vi vil i gitte sammenhenger opptre/framstå som kundens rådgiver og konsulent.


Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.