Låssystemer, låser og beslag

Vår bransje er underlagt strenge lover og regler for så vel virksomhetens drift som nå det gjelder krav til kvalitet på utstyr, deler og verktøy.

Forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd (FG) godkjenner låser og sikringsmateriell. Dette systemet er delt inn i klassene B1, B2, B3 og B4 for næringslivets vedkommende.

Er du i tvil om din bedrifts tilfredsstiller gjeldende krav, kan vi ved en befaring finne ut hvor man står.

I det private liv er det foreløpig ingen spesielle krav. Vi anbefaler imidlertid bruk av FG-godkjente låser og systemer.

Låssystemer, låser og beslag | Låsesmeden Larvik

Forskjellige sikkerhetsnivåer

I bruk er godkjente låssystemer et samspill mellom låssylinder og nøkkel – et sinnrikt og fleksibelt system som representerer et svært vanskelig punkt å forsere for innlåsningstyven. Det betyr trygghet for bedriften, forretning, institusjonen og privathuset når det er oppgradert og intakt.

Systemene leveres i forskjellige sikkerhetsnivåer med alle muligheter for individuelle tilpasninger, og kan i tillegg innbefatte vinduslåser, låser i kjøreporter og garderobeskap mm.

FG-godkjente låssystemer

Låsesmeden fører FG-godkjente låssystemer fra verdens ledende leverandører av sikkerhetsmateriell. Vi har særdeles strenge internrutiner når det gjelder håndtering og oppbevaring av kunde- og lås/nøkkelregistre. FG = Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd.

Hvor er alle nøklene?

Kan du med sikkerhet si at absolutt ingen nøkler er på avveie? Hvis ikke kan du ha et problem. Innlåsningstyverier ved hjelp av stjålne og kopierte nøkler er et økende problem. Den eneste måten å sørge for maksimal sikkerhet på, er ved installering av godkjente og anerkjente låssystemer. Med dette på plass, og med strenge internrutiner for bruk og utlån av nøkler, har du bidratt til at tyvene har en vanskelig oppgave foran seg.

Stort produktutvalg

Våre forretninger lagerfører og leverer et fullstendig sortiment av låser og beslag til alle formål. Det dreier seg om hengsler, låskasser og låser, hengelåser, dørlukkere og dørvridere osv. Vi tilfredsstiller derfor alle behov innen generell sikring i tillegg til produkter og utstyr til rømningsveier, brannsikring og høysikkerhetssystemer. I «LÅSESMEDENs» forretninger finnes også et variert utvalg beslag, toalettgarnityrer og dørvridere tilpasset moderne interiør hvor farger, form, materialer, funksjon og det estetiske er prioritert.

Sikkerhet er fagarbeid

Skal godkjent sikkerhetsmateriell fylle hensikten, må all montering gjøres i henhold til leverandørens og godkjennende myndighets forskrifter. Låsesmedens montører har solid låsesmederfaring, i tillegg til høy kompetanse innen svakstrømselektronikk og datateknologi. Vi har i tillegg et etablert samarbeid med spesielt utvalgte håndverker der behovet tilsier det.


Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.