Låsesmeden som total sikkerhetsleverandør

Låsesmed og sikkerhetsleverandør

Låsesmeden er Larviks største, og en av Vestfolds ledende låsesmeder og sikkerhetsleverandører. Med base i Larvik sentrum, leverer vi alt fra enkle nøkler og hengelåser, til kompliserte lås- og sikkerhetssystemer til bolig, næringsliv og institusjoner i Vestfold og store deler av østlandsområdet.

Verksted, lager og forretning

Låsesmeden har verksted, lager og forretning med egen kundeparkering i Larvik sentrum.

Dette er utgangspunktet for en omfattende virksomhet, hvor vi leverer hele spekteret av produkter og tjenester du finner på denne nettsiden. I tillegg til å være «låsesmeden i Larvik», har vi industrikunder over hele østlandsområdet.

Vårt utstrakte samarbeid med låsesmeder over hele landet, forsikringsbransjen, og med nettverket av solide leverandører, gjør at vi til en hver tid er faglig og produktmessig oppdatert.

Våre kunder kan være trygge på at de til enhver tid får maksimal service og kun det beste av produkter og fagarbeid.

Tre fullt utstyrte servicevogner og dyktig personell er utrykningsklare 24 timer i døgnet. Våre kunder skal aldri vente hvis innbrudd eller andre akutte situasjoner gir behov for vår assistanse.

Total sikkerhetsleverandører

Låsesmeden er totalleverandør på området sikkerhet. Denne brosjyren viser kun hovedtrekkene i et svært omfattende produktspekter, og du vil ved henvendelse til oss få fyldig informasjon og brosjyremateriell innenfor hvert enkelt delområde.

Konsulentbistand

God planlegging er god økonomi. Ved nybygg og større ombygginger er det derfor viktig at låsesmeden kommer inn på et tidlig tidspunkt. På prosjektstadiet vil vi kunne avklare forhold som erfaringsmessig kommer som problemer i senere faser.

Vi kan derfor bidra til bedret økonomi og en smidigere prosess, både praktisk og i forhold til lover og regelverk. Låsesmeden tilbyr konsulentbistand innen fagområdet sikkerhet på forskjellige nivåer, også som et eget produkt.

En serviceavtale gir kontinuerlig trygghet

En serviceavtale på lås- og sikkerhetssiden vil være en fornuftig og rimelig investering for en byggeier. Dette vil, foruten å gi kontinuerlig trygghet, også gi best økonomi på sikt.

Serviceavtaler kan spesial tilpasses for hver enkelt kunde og prosjekt, og innbefatte deler av anlegg eller komplett systemoppfølging. Kontakt oss for en uforbindtlig gjennomgang av rutiner og behov, og selvfølgelig når som helst du måtte ha behov for låsesmedens tjenester.

Hos oss betyr service virkelig service.

Servicebegrepet er ofte misbrukt, – et ord som skal være med i all reklame. Hos oss betyr service virkelig service i enhver situasjon, – i butikken eller under serviceutrykning

Arne Fr. Rauan / Daglig leder

Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.