Hvordan klone eller kopiere nøkler?

Nøkler kan kopieres fra forskjellige utgangspunkt

Nøkkelnummer

Hvis det står et nummer på nøkkelen kan vi som regel lage den ut i fra dette. I tillegg kan en beskrivelse av låsen og hvor den står, lede oss raskere til målet. Noe som kan spare både tid og penger.

Datakoder

Våre datastyrte nøkkelfresemaskiner inneholder flere millioner nøkkelkoder som oppdateres flere ganger årlig. Ved hjelp av nøkkelnummeret, søker vi raskt koden, og en ny originalnøkkel kan files.

Dekoding

Ved dekoding, «leser» vi av den aktuelle nøkkelen, enten manuelt eller ved hjelp av laserdekoder. En slitt nøkkel kan på denne måten dekodes, og vi vil igjen finne fram til originalnummeret.

KeyFinder

Ved hjelp av dette nøkkelstyringsprogrammet kan vi kryssjekke alle produsenter av nøkkelemner. Her ligger også alle typer biler, motorsykler etc. inne, slik at vi straks kan finne ut hvilket nøkkelemne som skal brukes til f.eks. dør, tenningslås eller bagasjerom.

Transpondere

Vi har kompetanse og utstyr for levering av transpondere. Dette er elektronisk styrte bilnøkler med høyt sikkerhetsnivå. Stadig flere biler leveres med denne typen nøkler som nå er EU-standard.


Bestilling av nøkkel

Kom innom butikken i Larvik sentrum, eller send inn bestilling av bilnøkkel her.


Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.