Brann-, rømningsvei og dørautomatikk

Spesialtilpassede løsninger

Like viktig som at tyver og andre uvedkommende skal hindres adgang til kontorer og lokaliteter, er at personalet har nødvendig bevegelsesfrihet, og frie fluktveier i en krisesituasjon. Dette krever spesialtilpassede løsninger og stiller store krav til materiell og installatør.

Trygt mot tyver, – bekvemt for personalet

Våre elektromagnetiske rømningsdørsystemer utgjør en samlet løsning på problemene. Forsøk på uautorisert passering av rømningsdørene medfører utløsning av alarm, og dørterminalene kan utstyres med sabotasjesikring som utløses ved forsøk på demontering. Samtidig sikres autorisert personell fri gjennomgang ved hjelp av nøkkel.

To basiskomponenter

Ved hjelp av to basiskomponenter, dørlås og dørterminal, oppfylles alle krav til sikkerhet og komfort. Systemet kan frikobler via bedriftens brannalarmsystem, og innlemmes i automatiske lås- og styringssystemer og fjernovervåkning.

Dørautomatikk

I en rekke sammenhenger er det behov for, og også krav om dørautomatikk for å lette tilgang for bl a funksjonshemmede og rullestolbrukere. Det vil i første omgang dreie seg om offentlige kontorer, institusjoner og forretninger/varehus. Systemene kan tilpasses de fleste type dører og porter, med forskjellige former for åpningstider.

Sikkerhet i alle situasjoner

Dormas dørautomatikksystemer er meget driftssikre og stillegående, og kan aktiviseres på en rekke måter:

PASSIVE IMPULSGIVERE er forskjellige typer brytere, nøkkelbrytere og trekksnorer som dekker de fleste behov.

RADAR registrerer alle bevegelser i deteksjonsområdet, og kan leveres som retningsvirkende enhet.

VARMEFØLER registrerer temperaturdifferanser i deteksjonsområdet, og er kun beregnet for persontrafikk.

RADIOFJERNSTYRING som er den siste i gruppen, er bl a svært velegnet ved garasjeanlegg hvor man kan aktivisere dørautomatikken fra kjøretøyet.

Alle Dormas anlegg er sikret mot ulykker ved hjelp av ulike sensorsystemer.


Se mer om hva vi tilbyr her eller ta gjerne kontakt med oss.